Naturpleje og Rådgivning

Naturpleje og Rådgivning


Moselykken udfører græsningspleje en række forskellige steder, bla.:


  • Rejsby Klæggrav     
  • Strandenge på Rømø
  • Tingdal Plantage
  • Skast Kirkes Degnejord
  • Visby Kirkes jorde i Sejersbæk Kog


Jens tilbyder konsulent og entreprenør ydelser, såsom:


  • Udarbejdelse af ansøgning til myndigheder ift. evt. tilladelser / dispensationer
  • Rådgivning ift.pleje af heder, enge, moser, overdrev og andre naturarealer
  • Rydning af uønsket træ- og buskopvækst